„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”

Egyesületünk az 1848/49-es szabadságharc emlékét, kiemelten a budai sorozású 2-ik Honvéd Zászlóalj hagyományát őrzi és hagyományőrző csapatunk a szabadságharc honvéd gyalogságát jeleníti meg. Részvételünkkel szeretnénk nemzeti ünnepeink méltóságát emelni, ezáltal a gyermekek hazaszeretetének, történelmi tudásának elmélyítését, érdeklődésének felkeltését elősegíteni. Részt veszünk a szabadságharc hagyományőrző rendezvényein, az iskolások részére multimédiás történelemórákat, alaki- és fegyverbemutatókat tartunk.


A Hagyományőrző 2-ik Honvéd Zászlóalj legutóbbi eseményei:

Váci csatabemutató

A hagyományokat követve idén is megemlékeztek a 168 évvel ezelőtti váci csatáról. Gyalogságunk hét fővel, tüzérségünk két fővel harczolt a csatabemutatón. Az osztrák és magyar seregek összecsapása után koszorúzás következett a honvéd emlékműnél, ahol tisztelegtünk a csatában elhunytak hősök előtt. Az 1848-49-es szabadságharc egyik legfontosabb időszaka a Tavaszi hadjárat volt, ami alatt több ütközetre is sor került, például Vácon is. Napra pontosan 168 évvel ezelőtt vívták meg a Magyar és Habsburg erők a történelmi csatát, ahol Damjanich János aratott győzelmet az osztrák Christian Götz csapatai felett. Ennek az ütközetnek a pillanatait elevenítettük fel már 29 éve a Tavaszi Emlékhadjárat során.

Isaszegi csatabemutató

Isaszegen idén a nagyszámú lovasság mellett a gyalogsági csapatok nagyon gyéren vettek részt, hétköznap lévén zászlóaljunk is csak 5 fővel tudott csatlakozni. Ágyúnk is jelen volt két tüzérünkkel a csatában.

Az egykori csatatéren megrendezett bemutatót izgatottan várták a rendezvényre kilátogatók: több száz lovas, gyalogos- és népi hagyományőrző elevenítette fel a 168 évvel ezelőtt történteket. Dobpergés jelezte a magyar és osztrák hadak közeledését, a tüzérség ágyúi pedig hamar füstbe borították a térséget.

 

Tápióbicskei csatabemutató

Ha április 4-e, akkor nem "felszabadítónkról" szól az ének, hanem az 1849. évi tápióbicskei csatáról. Minden évben részt veszünk a tavaszi hadjárat egyik legnagyobb magyar győzelmére emlékező csatabemutatón. Az eseménynek egyedi hangulata van, itt a csatatéren részt vehetnek a gyerekhadak, népfelkelők, a lovasság zömét a betyárok és a hölgyek adják, kicsit átláthatatlan forgatókönyvvel, mégis látványos és szórakoztató esemény, sosem hagynánk ki! A rendezvényt megtisztelte Simicskó István honvédelmi miniszter, a csatát pedig Csikány Tamás hadtörténész konferálta. Gyalogságunk újra a nagykátaiakkal egységben harczolt, tüzérségünk nem tudott jönni.

Hatvani és boldogi csataképek

Április 2-án egy napon két csatában is harczoltunk, ugyanis Hatvanban és Boldogon is csatabemutatón szerepeltünk emléket állítva a 48-as hősöknek. Délelőtt Hatvan városban díszmenetben vonultunk a temetőbe, ahol megemlékeztünk a hatvani csatáról, megkoszorúztuk a honvéd emlékművet és díszsortűzzel tisztelegtünk a hősi halott katonák emléke előtt. A megemlékezés után átsiettünk Boldogra, ahol a Balázs-tanyán a csatabemutatón vettünk részt. Közben tüzérségünk is odaért, hatfontos ágyunk már a csatatéren várta a gyalogságot. Az ágyú ontotta a tüzet, szépen muzsikált, csatában itt debütált, hiszen harczi körülmények mellett még nem próbálhattuk ki. A csata után visszavonultuk Hatvanba, ahol az MHKHSZ szervezte ütközetben is szerepeltünk. Itt komoly haditerv és forgatókönyv alapján egy valóban korhű csatát tudtunk bemutatni, a résztvevők kizárólag a Szövetség csapatai voltak. Mindkét csatában a nagykátai honvéd barátainkkal egységben harczoltunk.

 

Nemzeti ünnepünkön

2017. március 14-én izgalmas napunk volt! Délelőtt a budakeszi Nagy-Sándor József Gimnázium, Széchenyi István Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, a Tarkabarka Óvoda és a Pitypang Sportóvoda volt látogatásunk helyszíne a nemzeti ünnepi programokon. Kora délután a Julianna Református Általános Iskolába látogattunk el a budapesti Rottenbiller útra, majd késő délután Tordas község nemzeti ünnepségén és a Petőfi szobor koszorúzásán vettünk részt. Március 16-én Óbudára, a Gázgyári Óvodába látogattunk el.

Forradalmi Forgatag a Hadtörténeti Múzeumban

A Forradalmi Forgatag rendezvény idén is hatalmas tömeget vonzott a Hadtörténeti Múzeumba március 15-én 10 és 18 óra között. Honvéd zászlóaljunk és tüzér ütegünk félóránként puska sortűzzel és ágyútűzzel tartott bemutatót, a császári gyalogság ellen pedig szuronyrohamot vezetett.

Magyarból jeles

A Kiss Kata Zenekar és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége TISZTELET A BÁTRAKNAK! – MAGYARBÓL JELES című rendezvénye március 10-én a Magyarság Házában került megrendezésre, ahol a zenekar MAGYARBÓL JELES exkluzív zenei kiadványának bemutatójával az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója előtt tisztelegtek a szervezők, ahogyan a kiadványon szereplő dalok a magyar nemzeti ünnepek és emléknapok előtt tisztelegnek. A rendezvényen a 48-as honvéd hagyományőrzőket zászlóaljunk képviselte.

Ágyunk vizsgája

Elkészült első ágyunk, amely Gábor Áron hatfontos ágyújának kétharmados kicsinyítéssel készült korhű változata. Az ágyú tormentálással végzett vizsgájára 2017. március 8-án került sor a Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. dorogi lőterén.

Szolnoki csatabemutató

Minden évben már nagyon várjuk az első csatabemutató, amely hagyományosan az 1849. március 5-i szolnoki csata eljátszása. Az időjárás tökéletesen volt, a tavalyi árvíz miatt a belvárosba szorult csata után idén ismét a Tisza parton harczolhattunk. A gyalogság ritkán látható magas létszámmal, a tüzérség pedig 7 ágyúval vett részt a csatabemutatón, a többezres nézősereg igazi látványos, korhű csatát élvezhetett. A honvéd gyalogság jobb szárnyán a 3-as szegedi és a 2-es budai zászlóalj, középen a kecskeméti zászlóalj, bal szélen a 47-es zalai honvédzászlóalj, a nagykátai honvédek, a váci nemzetőrök és a lengyel légió állt fel. A tüzérség Vácról, Nagykátáról, Dabasról és Kecskemétről érkezett.

Huszárakadémia Székelyudvarhelyen

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség képviseletében zászlóaljunk két tagja is részt vett a székelyudvarhelyi Huszárakadémián. Nagyon érdekes és színvonalas elméleti és gyakorlati képzést kaptunk, a helyi huszárcsapatnak ezúton is gratulálunk a szervezéshez! A huszársági oktatással párhuzamosan Vass László ezredes és Berlinger Gábor hadnagy a gyalogsági alaki és küllemi minősítő vizsgarendszert is bemutatta a székelyföldi gyalogsági és tüzérségi csapatok képviselőinek. Jánosi Attila teljes felszerelésben szemléltette a 48-as honvéd katonát.

Magyar Kultúra Napja Budakeszin

A Magyar Kultúra Napján a "Jobbító szándékkal - gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka a magyar kultúrában" témájú fotókiállítás ünnepélyes megnyitóján honvéd csapatunk is részt vett.

Kiváló eredmény a minősító vizsgán

2016. november 19-én, a kecskeméti repülőbázison került megrendezésre a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség gyalogsági és tüzérségi alaki és küllemi minősítő vizsgája. Zászlóaljunk kiváló eredménnyel abszolválta a vizsgát, így minősített csapatként végezheti a továbbiakban tevékenységét.

XI. Őszi Hadjárat

A XI. Őszi hadjáratnak idén jeles aktualitása volt, hiszen a Szentegyházi Huszárbandérium idén megalakulásának 20. évfordulóját ünnepli. A szabadságharc 1848. évi erdélyi toborzó körútját felelevenítő őszi hadjárat idén a zord időjárás ellenére is rengeteg hagyományőrző csapatot vonzott, érketek a huszárság és a gyalogság képviselői a Kárpát-medence minden szegletéből.

MHKHSZ gyalogsági kiképzés Bábolnán

Az október 1-2-i hétvégén a bábolnai Nemzeti Ménesbirtokon megtartott gyalogsági és tüzérségi kiképzés elsődleges célja a csapatok felkészítése volt a küllemi és alaki minősítő vizsgára, amelyet az MHKHSZ 2016. november 19-20-ra írt ki.

Pákozdi csatabemutató

2016. szeptember 24-én ismételten megszólaltak az ágyúk a Pákozd-Sukorói ütközet 168. évfordulója tiszteletére. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően újra összegyűltek a hagyományőrzők a pákozdi obeliszk környékén, hogy emlékezzenek az 1848/49 Forradalom és Szabadságharc első győztes ütközetéről, a VII. Honvédfesztivál keretén belül.

VII. Római-parti Fesztivál

Zászlóaljunk 2016. szeptember 17-én az Óbudai Piknik keretében, a III. kerület Civil és Nemzetiségi Napján vett részt Pünkösdfürdőn, a Duna-parton.

Honvédeink Lengyelhonban

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia 2016-ban a lengyel-magyar szolidaritás évében hagyományos nyári hangversenykörútján Kis-Lengyelországba látogatott. A Magyar Örökség díjas 150 tagú székelyruhás gyermekegyüttest zászlóaljunk is elkísérte és az út során hat helyszínen emlékeztünk meg a Lengyelországban elhunyt magyar hősökről, végeztünk díszelgési és menetgyakorlatokat.

 

Egerszeg Fesztivál

2016. június 10-13 között került sor Zalaegerszegen az Egerszeg Fesztivál eseményeire. Tavaly nagyon jól éreztük magunkat, így idén is örömmel érkeztünk zalai barátaink meghívására. Tovább

Nemzeti Összetartozás Napja Csillaghegyen

 

2016. június 5-én a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Óbuda Önkormányzatának felkérésére Csillaghegyen, az Országzászlónál vettünk részt az ünnepségen.

 

Fő feladatunk a tisztelgés mellett a nemzeti lobogó és Óbuda zászlajának tartása volt.

 

Az ünnepi beszédet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter mondta sorfalunk előtt.

 

 

Hősök Napja

2016. május 30-án Budakeszi, az 1. Világháborús Emlékműnél vettünk részt a Hősök Napi megemlékezésen.

1848/49 Szabadságharc Budai 2. Honvédzászlóalj - Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület © 2014. Minden jog fenntartva.